Parkeerbeleid Beemster

Een actueel onderwerp in de Beemster (politiek) is het parkeren rondom Fort Resort Beemster. Dit onderwerp is voor het bestuur van Beemster Ondernemer aanleiding geweest om de gemeenteraad te vragen om het gehele parkeerbeleid in de Beemster opnieuw tegen het licht te houden en om met alle betrokken partijen tot definitieve oplossingen te komen voor de parkeerproblematiek. Met deze brief heeft het bestuur getracht om een positieve bijdrage te leveren aan dit onderwerp. Het onderwerp blijven wij op de voet volgen.