Bestuur

Dagelijks bestuur:

  • Voorzitter: Martha Oortman Gerlings  (0299-607506)
  • Secretaris: Gijsbert Pierik (06 23187983)
  • Penningmeester: Thomas Groot (06 23 33 22 16)

Bestuursleden:

  • Marily van den Hoonaard-Bieshaar (0299-681862)
  • Ledenwerving en behoud Nico Konijn (0299-681307)

Rooster van aftreden bestuur

Een bestuurslid wordt voor 4 jaar benoemd en is één keer aansluitend herkiesbaar.

  • Martha Oortman Gerlings, najaar 2021, 2e periode
  • Gijsbert Pierik, voorjaar 2020, 1e periode
  • Thomas Groot, najaar 2021, 1e periode
  • Nico Konijn, voorjaar 2021, 1e periode
  • Marily van den Hoonaard-Bieshaar, voorjaar 2018, 2e periode

Het bestuur vergadert één keer per zes weken. Wanneer u iets op bestuursniveau besproken wilt hebben, kunt u contact opnemen met de secretaris.