Bestuur

Dagelijks bestuur:

  • Voorzitter: Martha Oortman Gerlings (Purmerenderweg 124, 1461 DL Zuidoostbeemster, 0299-607506)
  • Secretaris: Gijsbert Pierik (p/a Waterlandlaan 52, 1441 MP Purmerend 06 23187983)
  • Penningmeester: Ivm het overlijden van ons geliefde mede-bestuurslid Johannes van der Wal, is deze functie vakant

Bestuursleden:

  • Marily van den Hoonaard-Bieshaar (Rijperweg 45, 1462 MC Middenbeemster, 0299-681862)
  • Ledenwerving en behoud Nico Konijn (Bamestraweg 19, 1462 VM Middenbeemster, 0299-681307)

Rooster van aftreden bestuur

Een bestuurslid wordt voor 4 jaar benoemd en is één keer aansluitend herkiesbaar.

  • Martha Oortman Gerlings, najaar 2017, 1e periode
  • Gijsbert Pierik, najaar 2019, 1e periode
  • Marily van den Hoonaard-Bieshaar, voorjaar 2016 verlenging van 2e periode met 2 jaar
  • Nico Konijn

Het bestuur vergadert één keer per zes weken. Wanneer u iets op bestuursniveau besproken wilt hebben, kunt u contact opnemen met de secretaris.