Doelstelling

De doelstelling van de vereniging luidt :

De vereniging heeft ten doel het in de ruimste zinvan het woord het behartigen van de
belangen van ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren in de gemeente
Beemster.

Zij tracht dit doel te bereiken door :

a. het organiseren van evenementen
b. het houden van vergaderingen
c. het organiseren van lezingen
d. het verstrekken of doen verstrekken van voorlichting aan alle leden
e. alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn