Historie

Op 7 januari 1975 werd de Algemene Middenstandsvereniging Beemster opgericht.
Het was toen nog een informele vereniging, dat wil zeggen ze stond niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vereniging bestond hoofdzakelijk uit winkeliers.

Op 25 maart 1991 werd de naam van de vereniging gewijzigd in:

Algemene Ondernemersvereniging Beemster Ondernemer

Inmiddels hadden zich ondernemers die werkzaam waren in de handel, dienstverlening, industrie en het vervoer zich bij de vereniging aangesloten. Daarom dekte de naam Middenstandsvereniging de lading niet langer. Nu zet Beemster Ondernemer zich in voor een breedsoortig aantal ondernemers, onder wie garagehouders, bloemenkwekers en -verkopers, administratieve en juridische dienstverleners, loonwerkers, transporteurs, drukkers, accountants, restauranthouders, aannemers, fruittelers en sportinstructeurs. De vereniging is, zoals haar naam ook zegt, steeds meer een algemene ondernemersvereniging geworden.

Sinds december 1998 is het ledental gegroeid van 56 naar de huidige 107 leden.

In de loop der jaren is er binnen de vereniging een veelheid aan activiteiten ontplooid. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

deelname aan diverse ondernemersbeurzen

een eigen stand bij de viering van 375 jaar Beemster in 1987
de organisatie van de eerste Nachtmarkt in 1988
en de Zondagmarkt als opvolger, steeds op de eerste zondag van september
tevens de nachtmarkt in 2012 ter gelengenheid van het 400 jaar van de Polder
lobbywerk bij politieke partijen, gemeente en provincie
overleg & samenwerken met de ondernemersverenigingen van onze buurgemeenten
belangenbehartiging bij & met de Kamer van Koophandel, de Vereniging Ondernemend Waterland, en meer van dergelijke
organisaties.
keuze & benoeming Ondernemer van het jaar